Få e-nyhetsbrev från ImmanuelskyrkanDu kan nu få regelbundna uppdateringar till din epost om vad som är på gång i Immanuelskyrkan Stockholm!
 
Om du är församlingsmedlem värdesätter vi att du också anger ditt födelsedatum. För att kunna kombinera data i vårt församlingsregister och hos nyhetsbrevleverantören behövs kombinationen av namn och födelsedatum för att undvika dubbletter.
Det är viktigt att Du stavar ditt efternamn så som det står i ditt svenska pass inklusive eventuellt dubbelnamn. Detta behöver vara korrekt för att din e-postadress skall kunna kopieras till vårt församlingsregister.
Du kan alltid själv ändra din e-postadress via en länk som kommer att finnas i varje nyhetsbrev.

---

You can receive updates via your email concerning the current events of Immanuel Church Stockholm!


If you are a member of the church, we would appreciate it very much if you would include your birthdate. To avoid duplicated data in our member database and newsletter provider we require both name and date of birth. 
You can always change your email address via a link available in every newsletter.

IMPORTANT: It is important that you spell your last name as it appears in your  passport, including possibly a double name. This need to be correct in order for your e-mail address to be copied to our Congregational register.

* visar obligatoriska fält

Immanuelskyrkan använder den information du ger oss genom detta formulär för att sända information till dig om vår verksamhet. Genom att markera i rutan ger du ditt godkännande att vi sänder nyhetsbrevet till din angivna e-postadress enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). - - - - - - - -IN ENGLISH: Immanuel Church uses the information you provide us through this form to send information to you about our Church activity. By ticking the box, you acknowledge that we will send the newsletter to your specified e-mail address in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Email Marketing Powered by Mailchimp